Jobbprojekt Helsingborg

Jobbprojekt Helsingborg

Jobbprojekt Helsingborg

Hero Kompetens är leverantör av Jobbprojekt Helsingborg på uppdrag av Helsingborg Stad. Genom Jobbprojekt kan din organisation utan kostnad och efter ert behov få hjälp med matchning av en kandidat till er. Tillsammans med er tar vi fram en skräddarsydd kravprofil på önskade egenskaper för kandidaten inför en anställning. Vi ansvarar för handledning och uppföljning av kandidaten och fungerar som stöd för båda parter; vi ser till att deltagaren utvecklas mot uppsatta mål samt att både kandidat och arbetsledare är nöjda med uppdraget.

Ni som arbetsgivare kan tillsammans med Hero Kompetens närvara vid särskilt planerade rekryteringsträffar för just den profilen ni söker. Om ni hellre vill kan ni överlämna momentet om rekryteringsträff till oss, varpå vi gör urval och presenterar ett antal deltagare för er. Därefter väljer ni ut den sökanden ni anser mest lämpad för tjänsten.

Direktrekrytering

Genom Jobbprojekt Helsingborg erbjuder Hero Kompetens en kostnadsfri matchning av kandidater till era lediga tjänster. Vi kartlägger behovet hos er, träffar kandidater som matchar profilen och presenterar ett antal kandidater för er.

Feriejobb

Feriejobben är en del av Jobbprojekt Helsingborg som riktar sig mot unga vuxna. Har ni ett behov under sommarmånaderna och vill erbjuda en ungdom sin första rad på cv:t?

Vill du veta mer?

Mejla info@herokompetens.se eller ring 070-331 74 91. Jobbprojekt Helsingborg genomförs i samarbete med Helsingborg stad.

Beskrivning av processen

1

Behovsanalys och profilNi beskriver ert rekryteringsbehov och den önskade profilen.

2

Avsiktsförklaring – Vi skriver en avsiktsförklaring var ni signerar att ni har en avsikt att anställa en person med önskad profil.

3

Kompetensplan – Utifrån den önskade profilen och behovet upprättar vi en kompetensplan som tydligt beskriver vad kandidaten behöver upprustas med inför en anställning. Kompetensplanen kan innehålla kortare utbildningar, certifieringar, körkort men även arbetsplatsförlagt lärande.

4

Rekryteringsmöte och intervjuerHelsingborg Stad anordnar ett
rekryteringsmöte med kravprofilen som utgångspunkt. Vi träffar kandidater,
tillsammans med er alternativt på uppdrag av er, och väljer lämpliga kandidater att gå vidare till intervju med.

5

Matchning – Ni väljer den kandidat som ska starta jobbprojekt hos er.

6

Genomförande av jobbprojekt – Genomförande av jobbprojekt – Utvald kandidat startar jobbprojekt hos er med en utförlig kompetensplan. Hero Kompetens har kontinuerlig uppföljning för att säkerställa att jobbprojektet går i rätt riktning. Avstämningar sker med arbetsledare och deltagare på plats.

7

Anställning – Kandidater som utvecklats enligt kompetensplan och som efter genomfört jobbprojekt matchar den kravprofil ni satt upp går in i anställning.