Vi söker ansvarig för Yrkes- och studieförberedande moduler

Följ alltid upp

Har du jobbat med grundläggande moduler, SFI, eller studie- och yrkesvägledning?

Vi på Hero Kompetens tror att du tidigare har jobbat som ansvarig för SFI eller grundläggande moduler och att du då har minst 6 månaders erfarenhet av:

  1. Studie -och yrkesvägledande insatser med målsättning att stödja arbetslösa personer till arbete och/eller studier.
  2. Erfarenhet av att bedriva och samordna vuxenundervisning.
  3. Information om arbetsmarknaden i Sverige.
  4. Erfarenhet av att bedriva undervisning i svenska, svenska som andraspråk på grundvux 
    och/eller komvuxnivå eller SFI.

Det är en fördel om du trivs i en miljö där du är med och bygger upp en verksamhet, samtidigt som du gör kvalitetskontroller och verksamhetsanalyser.

Mejla ditt CV till info@herokompetens.se och komplettera med några rader om varför vi ska träffa dig för en intervju.

Dela: