Samhällsorientering Nacka


Alla som är nya i Sverige får möjlighet att läsa samhällsorientering. Hero Kompetens är en av skolorna som erbjuder Samhällsorientering (SO).

Kursen ger en introduktion om det svenska samhället och arbetslivet i Sverige. Hero Kompetens erbjuder givetvis undervisningen på ditt modersmål eller det språk som du hanterar väl.

I utbildningen ingår delarna:

 • Att komma till Sverige
 • Här berättar vi om Sveriges historia och etablering i din kommun
 • Att bo i Sverige
 • Här berättar vi om demokrati, arbetsliv, boendeformer och praktiska saker kring vardagslivet
 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • Här pratar vi om möjligheter för att försörja sig, starta företag och ger en introduktion om föreningsliv.
 • Individens rättigheter och skyldigheter
 • Här diskuterar vi om normer, värderingar samt informerar om nyttiga organisationer att känna till
 • Bilda familj och leva med barn i Sverige
 • Här går vi igenom sambo och äktenskapslagstiftning samt barns rättigheter
 • Att påverka i Sverige
 • Här går vi igenom rösträtt, demokrati och EU
 • Vårda sin hälsa i Sverige
 • Här ger vi information om hälsovård, sjukvård och tandvård
 • Att åldras i Sverige
 • Här pratar vi om pension och hur det är att åldras i din kommun

Eftersom vi även erbjuder Stöd och Matchning för att hjälpa arbetssökande att komma till studier eller jobb; så informerar vi gärna och svarar om frågor om arbetsliv och diskuterar dina möjligheter för att snabbt börja jobba eller studera i Sverige. Kursen är till mestadels lärarledd klassrumsundervisning men vi bjuder även in externa föreläsare samt gör studiebesök för att du ska få en bra inblick i Sverige och din kommun.

Du kan läsa kursen på hel- eller halvtid (10 eller 5 veckor), du väljer själv om du vill studera två, tre eller fyra dagar i veckan. Efter kursen får du ett intyg som visar att du har genomgått utbildningen i samhällsorientering.

Anmälan sker på Nacka Kommuns hemsida: https://nacka.proofx.se/U8ZhYbbSLMXapqJ1Tu7JPH/


Dela: