För arbetsgivare

Är ditt företag på väg att rekrytera? Vad bra att du är på just vår sida! Ta kontakt med oss på Hero Kompetens så pratar vi om kravprofil och vilka kandidater vi kan erbjuda ditt företag.

Vi på Hero Kompetens söker samarbete med företag inom olika branscher som ser nyttan och behovet av att öka sitt mångfaldsarbete. Vi träffar dagligen människor som nyligen kommit till Sverige och som längtar efter att få kontakt med den svenska arbetsmarknaden.

Inom våra program för nyanlända/utrikesfödda arbetssökande söker vi företag som kan erbjuda mentorer, ta emot studiebesök och ta emot praktikanter.  Vi finns idag runt om i Stockholmsområdet och i Helsingborg.

Kontakta oss för att få reda på vad just ditt företag kan göra för skillnad.

Erika Kull Pettersson
Erika Kull Pettersson
Utbildningskoordinator

Samarbete genom våra olika tjänster

Stöd och matchning

Matchning genom Stöd och matchning

Genom Stöd och matchning kan vi erbjuda matchning till er som söker en kandidat att anställa. Vi söker även företag som vill erbjuda andra insatser för arbetssökande.

Klicka för att läsa mer.

Samhällsorientering Nacka

Hero Kompetens styrka som anordnare av samhällsorientering är att vi är har stark koppling till näringsliv och vidare utbildning genom vår StoM-verksamhet.

Klicka för att läsa mer.