Matchning genom Stöd och matchning

Matchning genom Stöd och matchning

Hero Kompetens har fått högsta betyg av Arbetsförmedlingen! Ratingen är baserad på våra goda resultat att få ut deltagare i arbete.

Vi på Hero Kompetens söker samarbete med företag inom olika branscher som ser nyttan och/eller behovet av att öka sitt mångfaldsarbete. Vi träffar dagligen människor som nyligen kommit till Sverige och som längtar efter att få kontakt med den svenska arbetsmarknaden. Förutom att ni gör en god insats och förbättrar ert CSR-arbete är det här också en självklar väg för er som söker kompetens både nu och i framtiden.

Vårt erbjudande

Genom Stöd och matchning, som Hero Kompetens levererar till Arbetsförmedlingen, träffar vi dagligen nya anställningsbara kandidater. Tag gärna kontakt med oss när ni söker efter en ny medarbetare. Vi gör en behovsanalys där ni får beskriva ert rekryteringsbehov och den önskade profilen. Utifrån behovsanalysen matchar vi kostnadsfritt kandidater till er som ni får träffa på intervjuer.

OIlika insatser från ditt företag

• Mentorskapsprogram

En mentor som är väl förankrad i det svenska arbetslivet träffar en adept som vet vad hen vill, men kanske inte vet hur hen ska nå sina mål. Ni pratar om nätverk, om svenska normer, om sociala koder, om yrket och om frågor ni själva tycker är viktiga. Det här är efterfrågat och mycket uppskattat av de adepter som får chansen att träffa en mentor.

– Hero Kompetens ordnar ett uppstartsmöte och ett avslutsmöte. Däremellan träffas mentorn och adepten minst två timmar/månad i fem månader.

• Studiebesök

Att få möjligheten att komma till en arbetsplats och få veta mer om företaget, yrket och branschen är värdefullt för våra deltagare. En grupp om 10–15 deltagare kommer till er på ett studiebesök i cirka två timmar.

– Hero Kompetens önskar ha regelbundenhet i aktiviteterna och vill därför återkomma till just er två gånger varje år.

• Praktik

Många av våra deltagare har ingen eller liten erfarenhet av svensk arbetsmarknad. Att få chansen att göra praktik och vara på ett arbete trots att svenskan kanske inte är perfekt är mycket värdefullt i det fortsatta arbetssökandet. En praktikperiod kan vara allt från två veckor till ett par månader. Detaljer kring praktiken kommer vi överens om när vi har en deltagare som skulle kunna passa hos just er.