Samhällsorientering Nacka

 

Hero Kompetens är anordnare av samhällsorientering i Nacka Kommun. Utbildningsvalet sker via kundval och alla invandrare som är folkbokförda i Nacka Kommun har möjlighet att gå kursen. Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet.

Hero Kompetens styrka som anordnare av samhällsorientering är att vi är har stark koppling till näringsliv och vidare utbildning genom vår StoM-verksamhet. Kursen är främst klassrumsledd med inslag av besök av externa föreläsare samt studiebesök som utförs som ett naturligt inslag i utbildningen. Studiebesöken och de externa föreläsningarna ska främja samspel mellan det lokala näringslivet i Nacka och deltagarna.

I kursen ingår delarna:

  • Att komma till Sverige
  • Att bo i Sverige
  • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
  • Individens rättigheter och skyldigheter
  • Bilda familj och leva med barn i Sverige
  • Att påverka i Sverige
  • Vårda sin hälsa i Sverige
  • Att åldras i Sverige

Samhällsorienteringen kommer i möjligast mån att bedrivas på modersmål eller det språk som deltagaren behärskar väl. Pedagoger som bedriver samhällsorienteringen har lämplig utbildning och får även en två-dagars utbildning internt inom Hero kompetens för att uppfylla de kvalitetskrav Hero kompetens ställer på pedagoger som ska bedriva samhällsorientering.

info@herokompetens.se
08- 20 57 70


Dela: