Yrkespraktik, mentorskap och prova på-platser för nya helsingborgare

Möjliggör en ny framtid för nya helsingborgare

Vill ditt företag vara med och möjliggöra en ny framtid för nyanlända? Genom jobbprojektet för nya helsingborgare har ni möjligheten att bidra till att fler som är nya i Sverige får in en fot på arbetsmarknaden, på det sätt ni tycker är mest värdeskapande för både er och kandidaten. Ni kan erbjuda en ny helsingborgare en prova på-plats, yrkespraktik eller mentorskap.

Prova på-plats

Rikt-tiden för prova på-platser är två veckor. Syftet med en prova på-plats är att den nya helsingborgaren ska få prova ett yrke som han eller hon är intresserad av. Målet är att deltagaren ska införskaffa sig allmänna/tysta kunskaper om hur en arbetsplats fungerar, utvidga sitt kontaktnät och eventuellt erhålla en referens. Prova på-perioden ska kombineras med studier i svenska för invandrare (SFI) eller en arbetsmarknadsinsats.

Yrkespraktik

Yrkespraktiken har en rikt-tid om max sex månader. Syftet med yrkespraktik är att den nya helsingborgaren utifrån intresse, kunskap, utbildning och eventuell tidigare arbetslivserfarenhet ska få möjlighet att komma in i det svenska arbetslivet och öka sina kunskaper i det svenska språket i allmänhet och branschspråket i synnerhet. Praktikanten införskaffar sig också allmänna/tysta kunskaper om hur en arbetsplats fungerar, utvidgar sitt kontaktnät och kan eventuellt erhålla en referens.

Efter genomgången yrkespraktik utfärdas ett intyg av er till deltagaren som beskriver vad personen lärt sig under tiden hos er. Intyget blir en styrka, en första arbetslivserfarenhet från den svenska marknaden, som ökar personens möjlighet och förutsättning för arbete inom yrkesområdet.

Mentorskap

Mentorskap vänder sig till nya helsingborgare som har utbildning och yrkeserfarenheter med sig från hemlandet men som har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Syftet med mentorskap är att nya helsingborgare ska få en mentor inom sitt befintliga yrke och därigenom få kunskap om hur yrket fungerar i Sverige samt om arbetsplatskultur i det svenska arbetslivet.

Vill du veta mer?

Mejla info@herokompetens.se eller ring 070-331 74 91. Jobbprojekt Helsingborg genomförs i samarbete med Helsingborg stad.

Beskrivning av processen

1

Beskrivning av erbjudande om yrkespraktik eller prova på-plats Ni beskriver arbetsplatsen och uppgifter som praktikanten kommer att utföra.

2

Avsiktsförklaring Vi skriver en avsiktsförklaring där ni signerar att ni har en avsikt att erbjuda en praktikplats.

3

Rekryteringsmöte och intervjuer – Möte med Helsingborg Stad med beskrivning av arbetsplatsen som utgångspunkt. Vi träffar kandidater och väljer ut lämpliga kandidater att presentera för er.

4

Matchning – Vi presenterar förslag på kandidater. Ni väljer den kandidat som ska starta praktikplatsen hos er.

5

Genomförande – Utvald kandidat startar sin praktik hos er med en utförlig
kompetensplan. Hero Kompetens följer upp kontinuerligt för att säkerställa att allt går i rätt riktning. Avstämningar sker veckovis med arbetsledare och deltagare.

6

Avslut – Utvärdering av praktiken. För yrkespraktiken ska deltagaren få ett intyg som beskriver framgångarna under praktiken samt -möjlighet till eventuell referens. För prova på-platsen ska deltagaren få information om möjlighet till eventuell referens.