Jobbexpert Nacka

Hero Kompetens är auktoriserad jobbexpert i Nacka kommun. Vi erbjuder dig individuellt stöd efter dina förutsättningar för att hitta ett jobb. Det är viktigt för oss att tillhandahålla verktyg för att du ska kunna nå ännu längre på vägen till egen försörjning. Vi tror på att alla är olika och behöver därför bemötas utifrån sitt unika sätt. Vi vet att du har resurser och erfarenheter och här hjälps vi åt att identifiera dessa samt matcha dig till rätt insats. Att du trivs, att insatsen passar dig långsiktigt och att du kan vidareutveckla din kompetens är målet för oss.

Hos oss får du en erfaren jobbexpert som du tillsammans med lägger upp en plan för att hitta rätt arbete. Våra handledare är erfarna, kunniga och lyhörda. De är experter på att ge just det stöd du behöver. Det är alltid på dig som fokus ligger och du har alltid kontrollen, din handledare finns med hela vägen och handleder och stödjer dig i din process att hitta ett jobb. Utgångspunkten är att nå ditt mål genom aktiviteter som bidrar till att stärka din position på arbetsmarknaden. Ibland är målet studier, praktikplats eller språk- och arbetsintroduktion och detta är självklart något som vi också kan hjälpa till med.

Hero Kompetens samarbetar med arbetsgivare som vill rekrytera mångfald och vi arbetar effektivt med att hitta ett arbete som matchar din erfarenhet och kompetens. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med människor som är utrikesfödda.

Vilket stöd kan jag få?

Hero Kompetens vill ge dig de bästa möjligheterna så att du på kan hitta rätt insats. Vi kan arbetsmarknaden och kan finna vägar in för dig, har stora nätverk och ett nära samarbete med företag i många olika branscher. Vi synliggör dina styrkor och jobbar ihop med dig för att skapa ett kontaktnät och med det ett växande självförtroende. Vår personal håller sig à jour med omvärlden och delar gärna med oss av våra erfarenheter och tips till dig.

Detta stöd kan du få hos oss:

 • Kompetenskartläggning av dina erfarenheter
 • Hjälp med ansökningshandlingar och anpassande av CV & Personligt brev
 • Intervjuträning och genomgång av de vanligaste intervjufrågorna så att du är så förberedd som möjligt när det är dags
 • Vägledning att hitta en utbildning som leder till arbete
 • Relevanta studiebesök i den bransch du är intresserad av att jobba i
 • Brett nätverk och tipsen på att behålla och bearbeta ett nätverk
 • Jobbsökande genom sociala medier
 • Webbplatser för jobbsökande
 • Miniföreläsningar med inspirationssyfte som lyfter och motiverar
 • Grunderna i jobbsökarfärdigheter
 • Mentorskap med stora chanser till goda kontakter

Kan du få stöd av en jobbexpert?

 • Ungdomar mellan 18 och 24 år som står utanför jobb- och studier
 • Personer som tar emot ekonomiskt bistånd
 • Nackabor med bristande språkkunskaper i svenska och som står utanför arbetsmarknaden:
  • Nyanlända invandrare som omfattas av etableringslagen och har rätt till etableringsinsatser hos Arbetsförmedlingen.
  • Personer som efter etableringstiden på 2 år fortfarande har bristande språkkunskaper i svenska och står utanför arbetsmarknaden.
  • Anhöriginvandrare som inte omfattas av etableringslagen.

Källa: Nacka kommun

Ta kontakt med din Karriärvägledare vid Nacka kommun och få stöd genom Hero Kompetens.