Frukostseminarium 7/2 i Helsingborg

Världen är ny – Är ditt tänk detsamma?
Välkommen till ett frukostseminarium om mångfald, integration och interkulturell kompetensutveckling. Hero Kompetens skapar förutsättningar för människor med olika bakgrund att mötas för att tillsammans öka förståelsen för kulturella skillnader, vikten av bra bemötande och hur vi kan skapa  ett inkluderande och öppet samhälle för alla.

Har vi råd att inte arbeta med mångfald? Under morgonen kommer föreläsaren Oumie Ella Njai att hålla en miniföreläsning av ”Integrera Flera” – en föreläsning som syftar till att öka förståelsen kring mottagandet och bemötandet av människor på flykt, kring samexistens och samhällets ansvar. Vi presenterar även vårt utbildningsutbud som bygger på olika moduler som efter behov anpassas till kunden.

Vi hoppas att morgonen väcker nya tankebanor, utmanar fördomar och uppmanar till reflektion. Förhoppningsvis ger det en eller annan aha-upplevelse också.

För mer information ring Oumie Ella Njai, utbildningskoordinator, på 070-341 30 39 eller oumie.njai@herokompetens.se

Varmt välkommen!
Dela: