SFI- Svenska för invandrare

Hero Kompetens AB bedriver SFI på uppdrag av Nacka kommun. Språkutbildningen ger dig grundläggande kunskaper i det svenska språket. Du lär dig läsa, skriva, tala och förstå svenska. Genom att läsa SFI får du viktiga lärdomar om det svenska samhället och arbetslivet och det ger dig möjligheter till att studera vidare eller att skaffa ett jobb och bli självförsörjande.

Vi bedriver lärarledd gruppundervisning där du som elev får möjlighet att öva och repetera svenska tillsammans och kan på så sätt lära dig språket snabbare. Du får baskunskaper i språkets regler och det hjälper dig att gå vidare och förbättra din svenska. Undervisningen är varierad och du får hela tiden träna att förstå, tala, läsa och skriva svenska. Våra lärare har lång erfarenhet av att undervisa i svenska som andraspråk och förstår vikten av att vara lyhörda och behovet av att respektera folks olika behov.

Hero Kompetens grundidé är att möjliggöra en snabbare integrationsprocess, där språket är en mycket viktig del, men även inkludering genom att bli självförsörjande. I vår utbildning har vi förutom fokus på språket även inslag av arbetsorienterande insatser för att skapa en realistisk och greppbar bild av den svenska arbetsmarknaden.

Det är viktigt att du får sfi undervisning utifrån dina behov och förutsättningar. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med målgrupper där individuella anpassningar står i fokus och det är något vi inkluderar i vårt arbetssätt. Vi arbetar efter våra värdeord som är: människors lika värde, professionalism och öppenhet.

Hero Kompetens erbjuder studieväg 2 och 3.

  • Studieväg 2 – För dig som har grundskoleutbildning (6-9 år) från ditt hemland.
  • Studieväg 3 – För dig som har motsvarade en gymnasieutbildning eller högre utbildning (10 år eller mer) från ditt hemland.
Dela: