Om oss

Hero Kompetens har en helt unik och banbrytande modell med ambitionen att revolutionera hur Sverige arbetar med nyanlända och deras väg till arbete och utbildning, inkludering och etablering. Hero Kompetens tar tillvara på den värdefulla kompetens som kommer till Sverige i form av de människor som kommer hit, och ser till att den kompetensen kommer till sin rätt på kortast möjliga tid. Det tar i snitt sju år för en akademiker som kommer till Sverige att komma i arbete – vi på Hero Kompetens har som målsättning att den processen ska ta maximalt två år. Asylansökningstiden har förlängts radikalt och det kan ta upp till två år innan en person har fått svar på sin asylansökan och blivit inskriven i en kommun, och därmed kan skrivas in på Arbetsförmedlingen. Arbetet för oss på Hero Kompetens börjar långt innan dess.

Genom våra boenden kommer från dag ett i direkt kontakt med en stor grupp asylsökanden och genom strukturerad kompetenskartläggning får vi snabbt en tydlig bild av den kompetens som finns representerad i våra boenden. Vi har kunskapen och engagemanget som behövs för att förbereda människor för det svenska arbetslivet och studier och vi investerar enorma mängder tid och resurser för att tillgodose de behov som både de nyanlända och Sveriges företag har – och för att matcha dessa. Vi förser nyanlända med kompetenskartläggning, språkundervisning, utbildning om arbetsrätt och kulturella koder och matchar deras förutsättningar med det stora behov av arbetskraft som idag finns i svenska företag.

Vi på Hero Kompetens ser kompetens som en färskvara, som ska uppdateras och hållas levande genom ett kontinuerligt arbete. Vi ser människor som kommer till Sverige som viktiga resurser och vi arbetar engagerat och målinriktat för att förändra och förbättra det svenska mottagandet av kompetens och för att förkorta tiden från att personer kommer hit tills att de är i arbete eller studier. Det grundläggande fundamentet i vårt arbete, som vi är övertygade om kommer att vara modellen i framtida svensk integrationspolitik, är att vi vill inkludera och engagera alla som kommer till Sverige – från dag ett.


Dela: