Utbildningar

Vi utvecklar Sveriges kompetens. Vi riktar oss bland annat mot nyanlända med fokus på ämnen som mångfald, integration och migrationens olika stadier med de omställningar som det nya livet i Sverige kan innebära. Vi riktar oss även till företag, organisationer och kommuner som vill skapa förståelse och motivation i en arbetsgrupp eller arbetssätt eller som söker en ny metodik för att arbeta vidare med utrikesfödda eller nyanlända.

Föreläsare och utbildare på Hero kompetens har mångårig erfarenhet av att arbeta hand-on med de olika teman de föreläser och utbildar inom. Detta i en kombination av att innehåll ständigt utvecklas och förbättras efter situationer och att de bygger på kvalitativt innehåll ger ett utbud som kan anpassas och möta kundens behov. Vi arbetar nära våra målgrupper, har ständig omvärldsbevakning, är flexibla och strävar efter lösningar och detta är vad som leder oss till att vi kan erbjuda ett nischat utbildningsutbud som kan appliceras i många olika avseenden.

Hero kompetens värdeord; öppenhet, lika värde och professionalitet, genomsyrar vårt utbildningsutbud. Vi arbetar med en helhetssyn där varje deltagare ses som ett verktyg som kan bidra med sin nyvunna kompetens till någon annan. Innehållet har noga arbetas fram för att tillgodose olika branschers specifika behov som kan uppstå.

Viktigt för oss är att våra kunder får det de efterfrågar och därför lägger vi stor vikt vid behovsanpassning med fokus att stärka och rusta deltagarna. Vi anpassar innehåll, omfattning, tider och praktiskt genomförande efter era behov och förutsättningar. Tillägg för resor och logi tillkommer om utbildningen önskas på annan ort än Stockholm med omnejd.

Samtliga kurser, utbildningar och föreläsningar startar kontinuerligt på kundens begäran.


Dela: