Konfliktverkstad

På de allra flesta arbetsplatser strävar man efter att ha en positiv och kreativ arbetsmiljö. Att helt undvika konflikter när människor ska jobba ihop är dock svårt – kanske till och med omöjligt. Däremot finns det mycket att göra för att minimera att konflikter uppstår men även för att skapa förståelse för varför de börjar. Hero Kompetens konfliktverkstad ger medarbetarna verktyg för att hantera meningsskiljaktigheter och därigenom förebygga konflikter.

Syfte och mål

Syftet under konfliktverkstadens två heldagar är att gruppen ska arbeta ihop och skapa en gemensam grund för att både förstå och bli förstådda. Vi fokuserar på kreativa samarbeten och kommunikation på lika villkor. En konfliktverkstad av detta slag tillhandahåller redskap för att förhindra att konflikter uppstår och eskalerar. Målet är att du ska få kunskap om hur du kan kommunicera och lösa konflikter med respekt för allas behov. Genom att tala, tänka och lyssna på ett sätt som ger inspiration till kontakt, samarbete och empati/medkänsla.

Upplägg

Under de två dagarna blandas teori med praktiska övningar och reflektionstillfällen som för gruppen närmare varandra men även får deltagaren att se sin egen del i en konflikt. Fokus ligger på delaktighet och samarbete. De praktiska övningarna har alltid till syfte att förstärka det som levereras teoretiskt. Genom att lyssna, får instruktioner och sedan utföra och prova på, hittar deltagarna egna sätt att förhålla sig till begreppet konflikt men framförallt hur de kan lösas. Dialog genomsyrar hela verkstaden.

Innehåll:

  • Introduktion och relationsbyggande
  • En konflikts betydelse och konflikttrappan
  • Kommunikation och giraffspråket
  • Socialpedagogiska fönstret
  • Konfliktnedtrappande kommunikation
  • Ramar kring konflikthantering
  • En individs egna roll i en konflikt och triggers
  • Praktiska övningar

Målgrupp

Konflikverkstaden vänder sig till organisationer och företag som önskar hitta metoder för att arbeta förebyggande med konflikter och som vill hitta konkreta verktyg för en god kommunikation.

Två processledare som tränats i Norge, där konfliktverkstan har sitt ursprung, leder dagarna. Vi har möjlighet att skräddarsy konfliktverkstaden efter era behov.

Vill du veta mer?

Mejla info@herokompetens.se eller ring 070- 341 30 39 för att prata om hur en föreläsning eller utbildning efter din organisations behov skulle kunna se ut.

Erika Kull Pettersson
Erika Kull Pettersson
Utbildningskoordinator