Samhällsorientering Nacka


Samhällsorientering är en gratis utbildning som ger dig möjlighet att lära dig hur det svenska samhället fungerar. Utbildningen är 60 timmar och när du är klar så kan det bli lättare för dig att komma ut i arbete och i samhället.

Samhällsorienteringen vänder sig till dig som är ny i Sverige och den ges på ditt modersmål eller något språk som du kan väl. Du får lära dig om den svenska sjukvården, skolan, svenskt vardagsliv och hur det är att bo och leva i Sverige.

Utbildningen kan bedrivas både på hel- och halvfart med lektion under dagtid mellan kl. 8.30-12 och kl. 13-16.30. Du kan läsa samhällsorientering och gå på SFI eller om du jobbar, vi anpassar tiderna för dig.

Genom utbildningen får du grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för att fortsätta lära och samla information i Sverige. Samhällsorientering ger dig också kunskap om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna.

Utbildningen bygger på åtta olika ämnesområden som alla innehåller likabehandlings-, jämställdhets- och barnperspektiv, samt perspektivet ”värden, välfärdsstat, vardagsliv”.

  • Att komma till Sverige.
  • Att bo i Sverige.
  • Att vårda sin hälsa i Sverige.
  • Att försörja sig och utvecklas i Sverige.
  • Individens rättigheter och skyldigheter.
  • Att påverka i Sverige.
  • Att bilda familj och leva med barn i Sverige.
  • Att åldras i Sverige.

Samhällsorienteringen kommer i möjligast mån att bedrivas på modersmål eller det språk som du behärskar väl. Pedagoger som bedriver samhällsorienteringen har lämplig utbildning och får även en två-dagars utbildning internt inom Hero kompetens för att uppfylla de kvalitetskrav Hero kompetens ställer på pedagoger som ska bedriva samhällsorientering.

Anmälan sker på Nacka Kommuns hemsida: https://nacka.proofx.se/U8ZhYbbSLMXapqJ1Tu7JPH/

Hala Hanna
Hala Hanna
Samhällskommunikatör arabiska och vikarierande handledare
Abdullah Karimi
Abdullah Karimi
Samhällskommunikatör dari och persiska

Dela: