Tillsammans för säkerhet

Kursen ”Tillsammans för säkerhet” syftar till att skapa förståelse för kulturella koder, sexualitet, jämlikhet, svenska lagar och normer. Kursen har hållits i Sverige sedan 2015 och i Norge sedan 2012 och har blivit vida omtalad i media. Den handlar om att skapa förståelse för kulturella koder, normer, sexualitet samt svenska lagar och regler samt om jämlikhet och gränssättning.

Syfte

Syftet är att kursen ska engagera deltagarna, främst nyanlända, i en gemensam insats för samhällsförståelse och ett förhållningssätt som kan leda till ökad trygghet för alla. Målgruppen som kursen vänder sig till har ofta inte diskuterat frågor om identitet, normer, kropp och sexualitet – något som är ytterst viktigt för samexistens i dagens samhälle.

Upplägg

En röd tråd i kursen är att deltagarna får utgå ifrån ett vittnesperspektiv: att ta ställning till sin egen och andras utgångspunkt; vad de tycker, säger och agerar. På detta sätt blir det möjligt att närma sig svåra och ibland emotionellt känsliga ämnen utan att måla ut varandra. Under kursen diskuterar vi människors rätt till sin egen kropp och hur olika perceptionsförmåga vi kan ha i skilda avseenden beroende på bland annat kulturell bakgrund.

Genom detta ökar deltagarnas insikt i normativa tolkningar gällande begrepp som jämlikhet och öppenhet. Kursen lägger även grunden för förståelse gällande lagar och regler samt rättsliga konsekvenser.

Kursens innehåll

  • Förståelse för sin egen, och andras, identitet och värderingar
  • Kulturella- och sociala koder
  • Diskussion kring jämlikhet, öppenhet och frihet
  • Sexualitet, kropp och känslor
  • Gränssättning
  • Våld- och rättsliga konsekvenser
  • Värderingsövningar

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till nyanlända som behöver kunskap och insikt i berörda teman för att bättre få en förståelse för utgångspunkten i Sverige.

Citat från deltagare
”Hela mitt tankemönster är förändrad efter en föreläsningsdag, hopp om framtiden har tänds och nu vill jag uppnå mina drömmar och bli en bra person”

– Ehsan, 14 år

”Det här är första gången under mitt 45-åriga liv som jag har pratat högt kring sexualitet”

– boende på Hero Figeholm

”This kind of education, based on sincere dialogue and meaningful shared experiences, can ultimately be the factor of success or failure of this immigration challenge”

– boende på Hero Gålsjö

”Mycket genomtänkt och samhällsnyttig utbildning med bra upplägg och inkluderande förhållningssätt gentemot deltagarna. Positivt med individuell feedback och uppmuntran till ungdomarna på slutet samt att det var fokus på ungdomarnas skyldigheter – inte bara rättigheter. ”
”Konstruktivt och värdefullt med diskussioner kring hur man beter sig i samhället mot tjejer samt att det var en kvinnlig utbildare. Även bra att kursupplägget uppmuntrade till diskussioner med flera olika perspektiv samt jämförelse mellan olika länder – utan att döma och värdera. ”

Vill du veta mer?

Mejla info@herokompetens.se eller ring 070- 341 30 39 för att prata om hur en föreläsning eller utbildning efter din organisations behov skulle kunna se ut.

Erika Kull Pettersson
Erika Kull Pettersson
Utbildningskoordinator